STUDII DE IMPACT

Studiul de impact asupra mediului

Studiul de impact asupra mediului este o documentație, întocmită de către persoane fizice sau juridice atestate de către Ministerul Mediului, care identifică, descrie și evaluează, în mod corespunzător și pentru fiecare caz, efectele directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

  1.  ființe umane, fauna și flora;
  2.  sol, apă, aer, climă și peisaj;
  3.  bunuri materiale și patrimoniu cultural;
  4.  interacțiunea dintre acești factori


Legislația internațională de mediu prevede că evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru eliberarea acordului de mediu, trebuie realizată cât mai devreme posibil, așa încât, pe de o parte să existe toate premizele că nu se vor irosi resurse materiale și de timp pentru proiectarea unei activități care ulterior să nu întrunească condițiile de autorizare din punct de vedere al protecției mediului, iar  pe de altă parte, informațiile despre proiect pe care titularul acestuia le poate furniza autorităților competente să fie suficiente pentru realizarea evaluării impactului asupra mediului.

Conform legislației de mediu naționale, acordul/ acordul integrat de mediu se emite la faza de studiu de fezabilitate, în paralel cu celelalte avize și acorduri.

Etapele procedurale de evaluare a impactului asupra mediului sunt prezentate în Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

 

Pentru detalii suplimentare sau pentru a solicita o ofertă, vă rugăm să ne contactați.