SERVICII

Oferim următoarele tipuri de studii de mediu:

-Raport de mediu – în vederea obținerii avizului de mediu pentru planuri și programe

-Studiu de impact asupra mediului – în vederea obținerii acordului de mediu

-Bilanțuri de mediu (nivel 0, 1 și 2)
-Memorii de prezentare
-Studii de evaluare adecvată

-Documentații pentru obținerea avizului și autorizației de mediu

-Documentații pentru obținerea avizului și autorizației de gospodărire a apelor

-Planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

-Managementu și evidența gestiunii deșeurilor

-Studii de analiză a vulnerabilității proiectelor față de schimbările climatice

-Studii de zgomot, studii sonometrice

-Servicii de monitorizare biodiversitate