RAPORT DE MEDIU

Raportul de mediu

Raportul de mediu este o documentație întocmită în urma evaluării impactului asupra mediului pentru planuri și programe, în conformitate cu prevederile directivei SEA,  necesară pentru eliberarea Avizului de mediu pentru planuri și programe


Directiva SEA a fost adoptată în 2001 și a fost transpusă în legislația națională prin HG 1076/2004.


Scopul Directivei SEA este de a asigura identificarea consecințelor asupra mediului pe care le presupun anumite planuri și programe și evaluarea lor în faza de pregătire, înainte de adoptare. Directiva SEA specifică ce planuri și programe se supun SEA. Potrivit Directivei SEA, autoritățile publice de mediu trebuie să fie consultate și toate rezultatele consultării trebuie să fie integrate și luate în considerare în decursul procedurii de elaborare a planului sau programului.


După adoptarea unui plan sau program, autoritățile de mediu și publicul trebuie informate cu privire la decizia adoptată și trebuie să le fie puse la dispoziție următoarele:

  • planul sau programul în forma adoptată;
  • cum au fost integrate în P/P considerentele de mediu și cum s-a ținut cont de raportul de mediu și de opiniile exprimate în cursul consultărilor;
  • măsurile stabilite cu privire la monitorizare și efectele implementării P/P asupra mediului.


Directiva SEA prevede efectuarea evaluării mediului în cazul tuturor planurilor și programelor pentru care s-a stabilit că este nevoie de evaluare în baza Directivei Habitate.


Directiva Habitate prevede că orice plan sau proiect care nu este direct legat sau necesar pentru managementul unui amplasament protejat, dar poate avea un efect semnificativ asupra acestuia, fie singur fie în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări adecvate a implicațiilor asupra protecției amplasamentului, din perspectiva obiectivelor de conservare proprii acestuia. Directiva SEA a definit forma pe care trebuie să o îmbrace această evaluare a planurilor.


Mai multe detalii sunt prezentate în metodologia de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri și programe.


Pentru detalii suplimentare sau pentru a solicita o ofertă, vă rugăm să ne contactați.