MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor. Responsabilitatea pentru activitățile de gestionare a deșeurilor revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul “poluatorul plătește” sau după caz, producătorilor în conformitate cu principiul “responsabilitatea producătorului”.

Asigurăm următoarele servicii:

  • training pentru angajați în domeniul managementului deșeurilor;
  • încadrarea fiecărui tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor stabilită de lege;
  • întocmirea dosarului de evidență a gestiunii deșeurilor;
  • raportări câtre AFM cuprinzând toate tipurile de ambalaje introduse pe piața națională de către societatea dumneavoastră;
  • completarea chestionarelor pentru statistica deșeurilor (PRODDES, MUN, TRAT, COLECTARE / TRATARE, NAMOL);
  • preluarea responsabilității privind managementul deșeurilor;
  • întocmirea planului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;
  • asistență privind încheierea de contracte cu societăți specializate în colectarea deșeurilor;
  • raportări în sistemul integrat de mediu SIM.

 

Pentru detalii suplimentare sau pentru a solicita o ofertă, vă rugăm să ne contactați.