AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Autorizația de mediu

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu este obligatorie atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru începerea activităților noi.

Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizației de mediu, precum și lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu, sunt cuprinse în Ordinul nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 27 noiembrie 2007, care stabilește condițiile de solicitare, de emitere și de revizuire a autorizației de mediu, coroborată cu Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

La solicitarea unei autorizații de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizații de mediu existente, titularul activității este obligat să depună la Agenția pentru Protecția Mediului un dosar cuprinzând următoarea documentație:

a) cererea pentru eliberarea autorizației de mediu;

b) fișa de prezentare și declarație;

c) dovada că a făcut publică solicitarea;

d) planul de situație și planul de încadrare în zonă a obiectivului;

e) alte acte solicitate conform Procedurii de emitere a autorizației de mediu


Termenul de eliberare a autorizației de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.


Vizarea anuală a autorizației de mediu

Vizarea anuală a autorizației de mediu se face conform prevederilor Ordinului MMAP nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.


Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.


Pentru detalii suplimentare sau pentru a solicita o ofertă, vă rugăm să ne contactați.