EVALUARE ADECVATĂ

Studiul de evaluare adecvata

Procedura de evaluare adecvată se desfășoară conform Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, din 18.02.2020.


Această evaluare este obligatorie pentru orice PP care poate afecta în mod semnificativ aria naturală protejată de interes comunitar, singur sau în combinație cu alte PP, care se află în procedură de reglementare sau sunt prevăzute în strategii de dezvoltare.

 

Întocmim urmatoarele tipuri de documentații:

  • Memoriu de prezentare
  • Studiu de evaluare adecvată

 

Pentru detalii suplimentare sau pentru a solicita o ofertă, vă rugăm să ne contactați.