titlu-evaluare-impact

Raport de mediu

raportRaportul de mediu este o documentatie intocmita in urma evaluarii impactului asupra mediului pentru planuri si programe, in conformitate cu prevederile directivei SEA,  necesara pentru eliberarea Avizului de mediu pentru planuri si programe.

Directiva SEA a fost adoptata in 2001 si a fost transpusa in legislatia nationala prin HG 1076/2004.

Scopul Directivei SEA este de a asigura identificarea consecintelor asupra mediului pe care le presupun anumite planuri si programe si evaluarea lor in faza de pregatire, inainte de adoptare. Directiva SEA specifica ce planuri si programe se supun SEA. Potrivit Directivei SEA, autoritatile publice de mediu trebuie sa fie consultate si toate rezultatele consultarii trebuie sa fie integrate si luate in considerare in decursul procedurii de elaborare a planului sau programului.

Dupa adoptarea unui plan sau program, autoritatile de mediu si publicul trebuie informate cu privire la decizia adoptata si trebuie sa le fie puse la dispozitie urmatoarele:
-planul sau programul in forma adoptata;
-cum au fost integrate in P/P considerentele de mediu si cum s-a tinut cont de raportul de mediu si de opiniile exprimate in cursul consultarilor;
-masurile stabilite cu privire la monitorizare si efectele implementarii P/P asupra mediului.

Directiva SEA prevede efectuarea evaluarii mediului in cazul tuturor planurilor si programelor pentru care s-a stabilit ca este nevoie de evaluare in baza Directivei Habitate.

Directiva Habitate prevede ca orice plan sau proiect care nu este direct legat sau necesar pentru managementul unui amplasament protejat, dar poate avea un efect semnificativ asupra acestuia, fie singur fie in combinatie cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluari adecvate a implicatiilor asupra protectiei amplasamentului, din perspectiva obiectivelor de conservare proprii acestuia. Directiva SEA a definit forma pe care trebuie sa o imbrace aceasta evaluare a planurilor.

Mai multe detalii sunt prezentate in metodologia de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri si programe.